fbpx

Tjenester

Adgangskontroll

Har du noen gang måtte kjøre tilbake etter nøkkelen?

Det trenger du ikke gjøre igjen. Med Solver ligger nøkkelen i mobilen. Gjennom vårt unike system og teknologi kan du styre døren med din mobiltelefon. Helt enkelt.

 

Solver bruker kontoer som brukeren allerede har, f.eks. Vipps eller Office 365, og gir ID-sikret tilgang.

Solver leverer fullverdig adgangskontroll, men kan også integreres med eksisterende adgangskontroll.

Adgangskontroll

Har du noen gang måtte kjøre tilbake etter nøkkelen?

Det trenger du ikke gjøre igjen. Med Solver ligger nøkkelen i mobilen. Gjennom vårt unike system og teknologi kan du styre døren med din mobiltelefon. Helt enkelt.

 

Solver bruker kontoer som brukeren allerede har, f.eks. Vipps eller Office 365, og gir ID-sikret tilgang.

Solver leverer fullverdig adgangskontroll, men kan også integreres med eksisterende adgangskontroll.

Booking

Solver har en booking-løsning som både reserverer ressurser og gir tilgang for rett person/personer med sikker ID.

Booking

Solver har en booking-løsning som både reserverer ressurser og gir tilgang for rett person/personer med sikker ID.

Betaling

Med Solver kan du ta betalt med Vipps, gi grunnlag for fakturering, eller en kombinasjon av disse. Om du vil ta betalt for å åpne en dør, gi tilgang til en kaffemaskin, eller avregne bruk av kantine – Solver har løsninger.

I kombinasjon med Publikumsadgang (en annen Solver-tjeneste) kan Solver for eksempel gi tilgang til et offentlig toalett for alle som har en konto, og ta betalt. Solver har også løsning for treningssenter hvor vi både kan gi tilgang og ta betalt for drop-in besøkende uten at treningssenterets personell må involveres

Betaling

Med Solver kan du ta betalt med Vipps, gi grunnlag for fakturering, eller en kombinasjon av disse. Om du vil ta betalt for å åpne en dør, gi tilgang til en kaffemaskin, eller avregne bruk av kantine – Solver har løsninger.

I kombinasjon med Publikumsadgang (en annen Solver-tjeneste) kan Solver for eksempel gi tilgang til et offentlig toalett for alle som har en konto, og ta betalt. Solver har også løsning for treningssenter hvor vi både kan gi tilgang og ta betalt for drop-in besøkende uten at treningssenterets personell må involveres

Besøksregistrering

Med Solver kan dine besøkene melde sin ankomst via mobiltelefonen. Den som får besøk varsles og kan om ønskelig åpne døren for dem med et enkelt tastetrykk.

Solver ID-sikrer også den besøkende, og sørger for at den som får besøk må kvittere for at gjesten har forlatt bygget.

Besøksregistrering

Med Solver kan dine besøkene melde sin ankomst via mobiltelefonen. Den som får besøk varsles og kan om ønskelig åpne døren for dem med et enkelt tastetrykk.

Solver ID-sikrer også den besøkende, og sørger for at den som får besøk må kvittere for at gjesten har forlatt bygget.

Publikumsadgang

Med Solver kan du gi tilgang til, for eksempel en dør, for alle som har en Vipps konto. Du kan begrense tilgangen ut i fra postnummer/postnummer-serier. I kombinasjon med tjenesten Betaling kan du også ta betalt for tilgangen.

Brukseksempel kan være en kommune som ønsker å gi alle innbyggere tilgang til en tjeneste gratis eller mot betaling (bibliotek, toalett, idrettshall, osv)

Publikumsadgang

Med Solver kan du gi tilgang til, for eksempel en dør, for alle som har en Vipps konto. Du kan begrense tilgangen ut i fra postnummer/postnummer-serier. I kombinasjon med tjenesten Betaling kan du også ta betalt for tilgangen.

Brukseksempel kan være en kommune som ønsker å gi alle innbyggere tilgang til en tjeneste gratis eller mot betaling (bibliotek, toalett, idrettshall, osv)

Vil du vite mer?

La oss ta en uforpliktende prat om ditt prosjekt og se hvordan Solver kan hjelpe.

Publikumsadgang

Fremtidens publikumsadgang ligger i mobiltelefonen

Med Solver kan du gi tilgang til, for eksempel en dør, for alle som har en Vipps konto. Du kan begrense tilgangen ut i fra postnummer/postnummer-serier. I kombinasjon med tjenesten Betaling kan du også ta betalt for tilgangen.

Brukseksempel kan være en kommune som ønsker å gi alle innbyggere tilgang til en tjeneste gratis eller mot betaling (bibliotek, toalett, idrettshall, osv)

Smittesporing

Fremtidens smittesporing ligger i mobiltelefonen

Enkel smittesporing med Solver. Dine gjester kan med to klikk på mobiltelefonen registrere seg hos deg.

Alle data blir sikkert behandlet i tråd med GDPR.