fbpx
Booking av møter og ressurser

Fremtidens booking ligger i mobiltelefonen

Solver har en booking-løsning som både reserverer ressurser og gir tilgang for rett person/personer med sikker ID.

Ressurser kan være et rom (møterom, øvingslokale, idrettshall osv) eller utstyr som skal lånes eller leies ut.

Vil du  vite mer?

La oss ta en uforpliktende prat om ditt prosjekt og se hvordan Solver kan hjelpe.