fbpx

Personvernerklæring for Solver Plattform

Solver Plattform er utviklet og driftet av Solver AS, heretter kaldt Solver Plattform.
Solver Plattform behandler personopplysninger på vegne av virksomheten du registrer deg
hos og blir derfor kalt en databehandler.
Bedriften du registrer deg hos er ansvarlig for personopplysningene dine og blir derfor kalt
for den behandlingsansvarlige.
Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som
enkeltperson.
Det er viktig at du vet hva slags personopplysninger vi behandler og hvordan de blir
behandlet, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.
Husk også at når personopplysninger er registrert, har du som bruker en rekke rettigheter
som virksomheten må være oppmerksom på.

Kort oppsummert:

• Avhengig av hvilken tjeneste du bruker samler vi inn data som; navn, bosted,
telefonnummer, epost addresse, medlemskort, fødelsdato, samt hvor og når
du brukte Solvertjenesten på en lokasjon.
• Vi samler inn personopplysninger kun for å gi deg tilgang til våre tjenester.
• Dine personopplysninger lagres så lenge det har formål ved bruk av våre
tjenester eller så lenge som kreves av offentlige myndigheter, eller statlige
organer. Etter dette blir dine personopplysninger anonymistert.
• Når det gjelder Smittesporing lagres data i 20 dager. Dine registrerte besøk
leveres kun ut til Helsemyndigheter som driver med smitteoppsporing
• Dine personopplysninger sendes kryptert til Solver Plattform og lagres kryptert
på Microsoft Azure Cloud..
• Du har til enhver tid tilgang til de data som er registrert om deg i vår app.

Personvernerklæringen i sin helhet:

 

Når samler Solver Plattform inn personopplysninger?

Vi samler inn dine personopplysninger hver gang du bruker Solver Plattformen sine
tjenester.

Med hvilket formål behandler dere mine personopplysninger?

Formålet med lagring av data er for å ivareta brukers sikkerhet og for å motvirke straffbare
handlinger mot bruker, og/eller et objekt, vi lagrer også data om brukeradferd og objektets
tilstandfor å kunne biså med feilsøking.
For Solver Smittesporing er et av formålene at helsemyndigheter kan kontakte deg i
etterkant om du har hatt en nærkontakt med en smittet.

På hvilket grunnlag behandler dere mine personopplysninger?

Vi behandler kun brukers personopplysninger så lenge det har formål ved bruk av Solver
sine tjenester, og at det foreligger samtykke til dette.
Hvordan lagrer dere mine personopplysninger?
Vi lagrer dine data med sikker kryptering. Dette er en av de sikreste måtene å lagre data på
og sørger for at din persondata aldri er eksponert for uvedkommende.
Solver Plattform har en IKT-driftsmodell der vi drifter alt av våre systemer selv. All data
lagres i Microsoft Azure Cloud.

Hvem deles mine opplysninger med?

Opplysninger deles med databehandleren på stedet du besøker. Databehandler er også
administrator og deler rettigheter til objektet du bruker. Det kan være en dør, møterom,
kaffemaskin, lader eller en registrering av besøk i et lokale.
Ved bruk av Smittesporingsløsningen til Solver Plattform er det kun offentlig
helsemyndighet som kan hente ut opplysning om hvem som har vært i et lokale i et gitt
tidsrom ihht. Covid-19-foreskriften.

Hvor lenge lagrer dere mine personopplysninger?

Når du har registrert deg som bruker hos oss lagrer vi personopplyninger om deg.
Personopplysninger vil ikke bli lagret lengre enn det som er nødvendig for å oppfylle
formålet ved bruk av våre tjenester, eller så lenge som kreves av offentlige myndigheter,
eller statlige organer.
Etter dette vil opplysningene slettes eller anonymiseres.
Når det gjelder Smittesporing lagres data i 20 dager. Etter dette blir dine
personopplysninger anonymistert.

Hvilke rettigheter har jeg med tanke på personvern?

Du har rettighet til:
• innsyn
• retting
• sletting
• begrensning
• protestering mot behandlingen
• dataportabilitet
• klage oss inn for Datatilsynet
Det kan kreves av unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som
databehandleren er underlagt at dine rettigheter blir begrenset av hensyn til viktige
allmenne interesser. Dette er tilfellet med covid-19-forskriften eller lokale tiltak fra
offentlige myndigheter relatert til smitteoppsporing.
Ta kontakt med oss via kontaktskjema på www.solver.no eller epost post@solver.no for å
utøve dine rettigheter.

Hvordan kan jeg klage på deres behandling av mine personopplysninger?

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i
personopplysningsloven.
Ta kontakt med oss via kontaktskjema på www.solver.no eller epost post@solver.no
dersom du har en klage.
Lenker til andre nettsteder.
Vår tjeneste kan inneholde lenker til andre nettsteder. Hvis du klikker på en tredjeparts
lenke, blir du sendt til den tredje partens nettsted, eller app. Vi anbefaler på det sterkeste at
du gjennomgår personvernreglene for hvert nettsted eller app du besøker.
Vi har ingen kontroll over og påtar oss intet ansvar for innholdet, retningslinjer for
personvern eller praksis for tredjeparts nettsteder eller tjenester.

Hvordan kan jeg kontakte dere?

Om du skulle ha ett ønske om å kontakte oss kan du gjøre det på følgende måte:
E-post: post@solver.no
kontaktskjema på www.solver.no
Revisjon 4: Even Lauve 28.02.2022